ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 21:38
ޓީޓީ ތަރި ޕެނަޖިއޯޓިސް ޖިއޯނިސް އެމްއޯސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަމޫހު އަޙްމަދު ސައީދާއެކު
ޓީޓީ ތަރި ޕެނަޖިއޯޓިސް ޖިއޯނިސް އެމްއޯސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަމޫހު އަޙްމަދު ސައީދާއެކު
އަދަދު
ޕެނަޖިއޯޓިސްގެ ޚާއްސަ އިވެންޓް
ޓީޓީ ތަރި ޕެނަޖިއޯޓިސްގެ މެސެޖު: "ހުނަރާއި އެއްވަރަށް ޕްރެކްޓިސް މުހިންމު"
 
ޕެނަޖިއޯޓިސް މި ވަގުތު އޮތީ ޓީޓީގެ ދުނިޔޭގެ 49 ވަނައިގައި
 
ޕެނަޖިއޯޓިސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައި

ހުނަރާއި އެއްވަރަށް ޕްރެކްޓިސްވެސް މުހިންމު ކަމަށް ގްރީސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި ޕެނަޖިއޯޓިސް ޖިއޯނިސް ބުނެފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ޓީޓީ ހޯލުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ އިވެންޓެއްގައި ޕެނަޖިއޯޓިސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ. މި އިވެންޓުގައި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަމޫހު އަޙްމަދު ސައީދު (ތަމޫ) ގެ އިތުރުން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕެނަޖިއޯޓިސް ބުނީ ކުޅިވަރެއްގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލައި، އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރާ އިތުބާރާ އެއްވަރަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މި އިވެންޓަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕެނަޖިއޯޓިސް ބުނީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އޮތް ފެންވަރެއް ސީދާ ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ގްރީސްގެ ކޯޗު ކޮންސްޓަންޓީނޯސް ކޮސްޓޮޕޮލޮސްގެ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ގަޔާވެގެން ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދާއިރު އެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

Advertisement

ޕެނަޖިއޯޓިސް އިތުރަށް ބުނީ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިން އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި ޕްރެކްޓިސް ފެށުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި 10 އަހަރަށްވުރެ ލަސްކޮށްލައިގެން ކުޅެން ފަށައިފިނަމަ ބޭސިކް ކަންކަން ދަސްނުވެ، ކެރިއަރަށް އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ޕެނަޖިއޯޓިސް އަކީ އޮލިމްޕިކްސްގައި ފަސް ފަހަރު ވާދަކުރުމުގެ އިތުރުން ޔޫރަޕުގެ ޓީޓީ މުބާރާތާއި އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓުން 2013 ވަނަ އަހަރު ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ހަމަ އެ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ސިންގަލްސް ބައިން ލޯ މެޑެއްޔެއްވެސް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގެ ތިންވަނަ ބުރުން ބަލިވި ޕެނަޖިއޯޓިސް އަމާޒުހިފައިގެން ހުރީ 2024 ވަނަ އަހަރު ޕެރިހުގައި ހޯސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ އޮލިމްޕިކްސްގައިވެސް ވާދަކުރުމަށެވެ. މީގެ ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 19 ވަނައިގައިވެސް އޮތް ޕެނަޖިއޯޓިސް މި ވަގުތު އޮތީ ދުނިޔޭގެ 49 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް