ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 19:19
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އައު ކޯޗިން ސްޓާފުންނާއެކު އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އައު ކޯޗިން ސްޓާފުންނާއެކު އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމް
ސުޒޭން ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުން
ގައުމީ ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސުޒޭން
 
އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންނަކީ އިންމަ އާއި އިމްރާން
 
ކޫޕްމަންގެ އެއްބަސްވުން ދާދި ފަހުން ވަނީ އުވާލާފައި

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ކަމަށެވެ. އަދި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އާއި، ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުޙައްމަދު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ އަސްލަމް އަބްދުލް ރަހީމް ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސުޒޭން ހަމަޖެއްސިއިރު، އެންމެ ފަހުން ސުޒޭން ހުރީ ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އިމްރާން ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ޒިންމާ ސުޒޭނާ ހަވާލުކރުިއިރު، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަންގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ކޫޕްމަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވިއިރު، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުން ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗެވެ. އެއީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ކުރިއަށްދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގެ މެޗުތަކެވެ.

އެގޮތުން ކޮލިފައިންގައި ސީރިއާ އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ ބަލިވިއިރު، ޗައިނާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެކަމަކު ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗުން ރާއްޖެ ވަނީ ފިލިޕީންސްއާ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ތާރީޚުގައި ފިލިޕީންސް އަތުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓެވެ. ކޫޕްމަންއަކީ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވި ކޯޗުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދު މެޗަށް ފަހު މަގާމު ގެއްލުނު ކޯޗެވެ.

ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ޒިންމާވެސް ސުޒޭނާ ހަވާލުކުރިއިރު، ދާދި ފަހުން އެފްއޭއެމުން ވަނީ 23 އަހަރުގެ ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށްވެސް ސުޒޭން ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންނަށް ހަމަޖެއްސީ ޒުވާން ކޯޗު ސޮބާހު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމާއި މުޙައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ސުޒޭން ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭއިރު، މިއީ އޭނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެކަމަކު ސުޒޭން ވަނީ މީގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ފަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވި އިންމަ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ގައުމީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗެއްގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފައެވެ.

މުޅިން ދިވެހި ކޯޗުންގެ ޓީމަކާއެލު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާއިރު، އެ މުބާރާތް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް