ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 09:26
ކޮކާ ކޯލާ ޕްރޮމޯޝަން
ކޮކާ ކޯލާ ޕްރޮމޯޝަން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ކޮކާ ކޯލާގެ ޕްރޮމޯޝަން
ކޮކާ ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ މަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، ޓީވީ އާއި ސްމާޓްފޯން އަދި އެ ނޫންވެސް ތަފާތު އެތައް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކާކޯލާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ކޯކާ ކޯލާއިން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހާއްސަކޮށް ނެރޭ ރަން ކުލައިގެ މަތި ޖެހި ކޯކު ފުޅި ގަތުމުންނެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ މަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން 300 މިލިލީޓަރާއި 500 މިލިލީޓަރާއި 1.25 ލީޓަރާއި ދެ ލީޓަރުގެ ކޯކު ފުޅި ގަނެގެން، މަތިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ކޯޑު 2626ށް ފޮނުވުމުން ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި 20 ސްމާޓްފޯނާއި 50 އިންޗީގެ 25 ޓީވީ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ކޯކުގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ 45 ލިމިޑެޓް އެޑިޝަން ކުދި ފްރިޖާއި ކޯކުގެ ބްރޭންޑު ޖަހާފައިވާ އެކި ބާވަތުގެ 225 މާޗެންޑައިސް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ކުދި ފްރިޖަކީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޭ އިނާމެކެވެ.

ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅިގެން ކޮކާކޯލާ ރާއްޖޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޕަންކަޖް ސިންހަ ވިދާޅުވީ، ކޯކާއި ކާތަކެއްޗާ އެކު ގޭގައި ތިބެގެން ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ފުޓުބޯޅަ ބަލައިލުމާ އެކު އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދޭނެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަކީ އެ ކުންފުނިން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިހާރު 135 އަހަރުވެފައިވާ ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގައި ބަންދު ކުރާ ޕާޓްނަރަކީ މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް