ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 19:00
ބަޝުންދަރާއިން ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ބަޝުންދަރާއިން ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް
ޓީމުތައް ރާއްޖެ އައުން
ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތަކަށް ބަޝުންދަރާ އާއި މޯހަން ބަގާން ރާއްޖެއަށް
 
ބަޝުންދަރާ ވަނީ ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ފަރިތަކޮށްފައި
 
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ފަށާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ޚާއްސަ ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް ކުޅެން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އާއި އިންޑިއާގެ އޭޓީކޭ މޯހަން ބަގާން ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މި އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ޑީގެ ޕްލޭއޮފް މެޗު ކުޅެން ތާވަލުކުރީ މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އަދި އެ މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ތާވަލުކުރިއެވެ.

އެކަމަކު އޭއެފްސީ ކަޕް ފަސްކުރަން ޖެހުނީ ޕްލޭއޮފް މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން މާލެއައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ޓީމުން ކޮވިޑް-19 ގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުންނެވެ. އެ ފަހަރުގެ ކުއްލި ގޮތަކަށް މުބާރާތް ފަސްކުރިއިރު، ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއިން ތިބީ އެ ކުލަބުގެ ހޮޓަލް ލޮބީގައި ރާއްޖެ އަންނަން ފުރަން އެއާޕޯޓަށް ދިޔުމަށް ޓީމު ބަހަށް ކުޅުންތެރިންގެ ދަބަސްތައް އަރުވައިގެންނެވެ.

ނަަމަވެސް އޭއެފްސީން މުބާރާތް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރިއިރު، އެ އިދާރާއިން މިހާރު ވަނީ ޕްލޭއޮފް މެޗާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް މި މަހު ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އަނެއްކާވެސް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އީގަލްސް އާއި ބެންގަލޫރުގެ މެޗު އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 18، 21 އަދި 24 ވަނަ ދުވަހެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މި ވަގުތު އޮތީ އިންޑިއާގެ ބަޝުންދަރާ އާއި މޯހަން ބަގާނުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭނީ އީގަލްސް އާއި ބެންގަލޫރު ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ.

ބަޝުންދަރާއިން ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން - ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުޅެން ބަޝުންދަރާ އާއި މޯހަން ބަގާން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަޝުންދަރާ ޓީމުން ވަނީ ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޝުންދަރާއިން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްލޭއޮފް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ފަހު މެޗުގައި އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ މޯހަން ބަގާނާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މޯހަން ބަގާނުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހު ޕްލޭއޮފް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނިކުންނާނީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް