ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 08:33
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ގިނަ ބޯޓުތަކެއް އަތުލައިގެންފައި
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ގިނަ ބޯޓުތަކެއް އަތުލައިގެންފައި
އެމްއެންޑީއެފް
މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވުން
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް އެއްމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
 
އެއް އުޅަނދުގެ މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ފައިސާ ނުދައްކާ ދެ އުޅަނދު އެބަވޭ
 
ތިން އުޅަނދަކުން މިހާރު މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް އެއްމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރުފީތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ ހުސެއިން ޒަމީލް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކުގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އުޅަނދުތައް ދެ މިލިއަން ހަތް ދިހަ އެއްހާސް ދުވިސައްތަ އަށް ރުފިޔާ އަށާރަ ލާރި އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްމިލިއަން ދެ ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާކުރި ފަސް އުޅަނދުގެ ތެރެއިން ތިން އުޅަނދަކުން މިހާރު މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން އުޅަނދުތައް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިސާ ނުދައްކާ ދެ އުޅަނދުގެ ތެރެއިން އެއް އުޅަނދުގެ މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޒަމީލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ދައުވާ ކުރަނީ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އެ އުޅަނދު ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކަމަށެވެ. އަނެއް އުޅަނދުގެ މައްސަލަ ވެސް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކާއި ގުޅޭ 8 މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައަކީ މިހާރު ވެސް ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޒަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. 5 މައްސަލައެއްގައި މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާއިރު އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުން ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް ޒަމީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ދެ އުޅަނދެއް އިސްޕެކްޓްކޮށް ބެލި ބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އެ އުޅަނދުތަކަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އުޅަނދުތަކުގެ ފްލޭގް ސްޓޭޓުން ދީފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސްގައި، އުޅަނދުތައް ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީ އެ ގައުމުގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާއި ޚިލާފުވެ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުން އެ ގައުމުތަކުން އުޅަނދުތަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުވެސް އުޅަނދެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިމުމުން މިނިސްޓްރީން އަންގާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވާ އުޅަނދުތައް އާންމުގޮތެއްގައި ކޯސްޓްގާޑުން ހިފެއްޓުމަށް ފަހު ބަނދަރަށް ގެންނަ ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އުޅަނދާއި ފަޅުވެރިން ބައިތިއްބާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އުޅަނދަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީން ދިނުމަށްފަހު، ފަޅުވެރިން ފުރުވާލާ ކަމަށާއި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނޫނީ އޮޕަރޭޓަރާމެދު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަންވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަ، ދުރާލާ ހޯދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް