ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 23:01
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
މާލެއިން 21 މީހުންނާއެކު އިތުރު 108 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
 
އަތޮޅުތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 72 މީހެއްގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 15 މީހަކު ހިމެނޭ
 
މިވަގުތު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ 19 މީހަކަށް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 108 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ޕޮޒިޓިވްވި 108 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ 7203 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 21 މީހަކާއި، އަތޮޅުތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 72 މީހެއްގެ އިތުރުން، ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 15 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 78،464ށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 75،660 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދަކީ 2570 އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވެފައިވަނީ 222 މީހުންނެވެ. އަދި މިވަގުތު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ 19 މީހަކަށެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރު ފެންނަ ކޭހުގެ އަދަދު މަދުވެފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ ލުއިތައް ވެސް ދޭން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާ ގަޑިތައް, ކުރިންވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި, ހަފުލާތަކާއި ޕާޓީތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ހަފުލާތައް ބާއްވަން ޖެހޭނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. މިގޮތުން, މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށާއި އޯޕަން އެއަރ ތަންތަނުގައި ހަފުލާތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް