ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 08:11
މިއީ ފާއިތުވި 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވި ފަހަރު
މިއީ ފާއިތުވި 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވި ފަހަރު
ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު
ގްރީސްގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު: 2000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
ބައެއް މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ފެރީގައި

ގްރީސްގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ރަށްތަކަށް ފޯރަން ފަށާފައިވާއިރު އެވިއާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ 2000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ފެރީގައެވެ. ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނުމިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އިރު، ބާރު ވަޔާއެކު އަލިފާންގަނޑު ދަނީ އިތުރަށް ފެތުރެމުން ވަރުގަދަ ވަމުންނެވެ. އަދި ގަދަ ވަޔާއި ޖައްވުގެ ހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން، އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް، ގްރީކުގައި ވެސް ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ، ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާތީއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވި ފަހަރެވެ.

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދިވެސް ފެނިފައިނުވާއިރު އެ ޤައުމުން ދަނީ އެހީއަށް އެދެމުންނެވެ. އަދި ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ގްރީސްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަންވިލާތާއި ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ގްރީސްގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ގްރީސްއާ އިންވެގެން އޮންނަ ތުރުކީގައި ވެސް ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެ، ފަތުރުވެރި މަންޒިލްތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެ ގައުމުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވި ފަހަރު ކަމަށް ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް 8 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް