ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 12:30
އޮރެންޖު ހިޔާ،
އޮރެންޖު ހިޔާ،
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ
އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ 41 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
 
މިއީ 270 އެނދުގެ ޖާގައިގެ ފެސިލިޓީއެއް
 
ފެސިލިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ''އޮރެންޖް ހިޔާ'' ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ 41 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

މިފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އެފިސިލިޓީއަކީ މީގެ ކުރިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީއެއް ނަމަވެސް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 41 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުއައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެތަނަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހޭތީ އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ބަދަލުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މިހާރު 41 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމިފައި. އެތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބޭނުން ކުރި އިކިއުޕްމެންޓް ގިނަ އެއްޗެހި އެތަނުގައި ބޭނުންކުރާނީ. އޭގެ އިތުރުން ގިނަ އެއްޗެހި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށްދޭ. އެތަނަށް ޕާމަނަންޓް ސްޓާފުން ރެކްރޫޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ. ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ މިރަން ކުރީ މިހުރިހާ ދުވަހު ވެސް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން

އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަަސައްކަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމެނޭ ކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ޕާޓިޝަން މަސައްކަތާއި ޕެބްރިކޭޝަން މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުލަލުމާއި ސީލިންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ގާއިމު ކުރަމުންދާ އޮރެންޖް ހިޔާ އަކީ ކުރީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެކެވެ. މީގެ ކުރިން އެތަން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކުރުމަށެވެ. އަދި އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ތިން ވަނަ ރާޅާ ގުޅިގެންނެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ 270 އެނދުގެ ޖާގައިގެ ފެސިލިޓީއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް