ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 19:21
ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުން
ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފްލެޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އަލުން ފަށަނީ
 
އޮގަސްޓް 18 ވަނަ ދުވަހަށް ސޮއިކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން, ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވީނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން އޮގަސްޓް 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 18 ވަނަ ދުވަހަށް ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަޖެހިފައިވާ ތާވަލް މިހާރު ވަނީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އާންމުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއަކީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަދެވޭނީ ކޮންދުވަހަކުތޯ ކަމަށާއި މިވަގުތު އާންމުންނަށް އެއްކޮށް ހުޅުވާނުލަނީ ލިފްޓަށް މިހާރު ވަގުތީ ޖަނެރޭޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓް ދޫކޮށްފައިވުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ ރިއަލް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝާޒިމް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޑީސީ - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރިނަމަވެސް، ތަނުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ތަނުގެ ތަޅުދަނޑި ވެރިމީހާއާ ހަވާލުކޮށް، ތަން ހަވާލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދެނީ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުންނެވެ. އެއާއެކު ފްލެޓަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި، ފެން ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ ސަރަހައްދުން ވަގުތުން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއެވެ. ތަނުގެ ވެރިމީހާގެ ހާޒިރުގައި ފެން ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ވަގުތުން ކޮށްދެމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފްލެޓުގެ މެނޭޖްމަންޓު ފީއާއެކު ދައްކަން ޖެހެނީ މަހަކު 8،500 ރުފިޔާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް