ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 15:41
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ދުނިޔޭގެ ޓީމު ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ދުނިޔޭގެ ޓީމު ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ދެ މުބާރާތެއްގައި ދީމާ ވާދަކުރުން
ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއްގައި ދީމާ ވާދަކުރަނީ
 
އޮމާން މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
 
ޕޯޗުގަލް މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ބައިވެރިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސީރީސްގެ ދަށުން މި އަހަރު ޕޯޗުގަލާއި އޮމާނުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ދެ މުބާރާތެއްގައި ދީމާ ވާދަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕޯޗުގަލުގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަނުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސްޓާ ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރާއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮމާނުގެ ވެރިރަށް މަސްކެޓުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ދީމާ ވާދަކުރާނެއެވެ. މި ދެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރާނީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓެގެރީގައެވެ.

މި އަހަރު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއްގައި ދީމާ ވާދަކުރާއިރު، މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އައިޓީޓީއެފްއިން ހާމަކުރި ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޭންކިންގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަށްވަނައިގައި ދިމާ ހިމެނުނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 10 ގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދީމާ އޮތީ ރޭންކިންގެ 11 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

ޓީޓީގައި ދީމާގެ ވިދުން ގަދަވެފައިވާއިރު، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްރީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ދީމާ ރާއްޖެ ބަދަލުވިއިރު، ގައުމީ ފެންވަރުގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅެން ފެށި ދީމާ މިހާތަނަށް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ތިން ރަން މެޑެއްޔާއެކު، އައިއޯއައިޖީގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި އެތުލީޓަށް ދީމާ ވެގެންދިޔައެވެ.

އަދި ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، އަދި އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައި، ވޯލްޑް ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ދީމާ މީގެ ކުރިން ކޮލިފައިވެފައެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީޓީ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ދީމާ ހޯދިއެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާގެ އަމާޒަކީ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށް ދީމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް