ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 16:53
ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ފަށާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު
ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ފަށާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުން
ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 27 އިންސައްތަ ވެކްސިނުގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ- އެޗްއީއޯސީ
 
ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ގައުމީ ކަމެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް އިލްތިމާސް ކުރޭ
 
އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް ކުރެވިދާނެ

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 27 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިނުގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންޖެހޭ އުމުރުފުރާގެ ތެރެއިން 27 އިންސައްތަ މީހުން މިހާތަނަށް އަދި ވެކްސިނުގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ޖަހާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އެ އެންމެންނަށް ވެކްސިނުގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަކީ އެންމެ އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ގައުމީ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކި ގައުމީ އެހެން ކަންކަމުގައި ވެސް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް މިކަމުގައި ވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވެ އާންމު ހާލަތަށް ދިއުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ހަތިޔާރަކީ ވެކްސިިންކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުރި ވެކްސިނާއި އަންނަން ހުރި ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކާއެކު މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖަހަން ޖެހޭ އާބާދީގެ އެންމެނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެންގެ ތެރެއިން، ވެކްސިން ޖަހާ އުމުރުގެ 90 އިންސައްތަ މީހުންނަށް، މިފެށޭ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް، ވެކްސިން ޖަހައި ނިންމުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖަހައި ނިންމުން އެދޭ ކަމަށާއި، މިއީ ދުނިޔޭގެ މަދު ގައުމަކަށް ނޫނީ މިވަގުތު ލިބިފައި ނެތް، ވަރަށް މަތިވެރި ނަސީބެއް ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެކްސިން ނުޖަހައި ތިބި އެންމެންނަށް ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރެވޭ ވަރަށް، ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވެކްސިން ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި، ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް