ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 19:12
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނުކުތް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނުކުތް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ އަންހެން ޓީމު
އޭދަފުށި އަތުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް މޮޅެއް
 
އޭދަފުށި އަތުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
މެޗަށްފަހު ބޭރު ގައުމެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކޭމްޕްކުރާނެ

އޭދަފުށިން ހޮވާލެވޭ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓާފު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމު މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމުން ޖެހި ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރާނިޔާ އިބްރާހީމެވެ. އަދި އަނެއް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ފާތިމަތު ތީބާއެވެ.

Advertisement

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭދަފުށީގައި ތަމްރީނު މެޗެއް ކުޅުނުއިރު، އެ ޓީމުން އަންނަނީ އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހޯދުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭދަފުށީގައި ގައުމީ ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށްފަހު، ބޭރު ގައުމެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކޭމްޕްކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ނިންމިއިރު، މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. 11 އަހަރަށްފަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރަން ގައުމީ ޓީމުން ނިންމިއިރު، އެންމެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކޮލިފައިން ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން މެޗުތަކުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ވިއެޓްނާމާއި، ތަޖިކިސްތާން އަދި އަފްޣާނިސްތާނެވެ. މި ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތަޖިކިސްތާނުގައެވެ. އޭޝިއަން ކަޕަށް ޖުމްލަ 12 ގައުމެއް ކޮލިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ހަތަރު ގައުމެއް ވަނީ ކޮލިފައިވެފައެވެ. އެއީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާ އާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި، ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ އެވެ. ދެން ބާކީ އޮތް އަށް ޖާގަ ލިބޭނީ ކޮލިފައިންގެ އަށް ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނައަށްދާ ގައުމަށެވެ.

ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އަންނައިރު، ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ރަސްމީކޮށް އައު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސަން ދެން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) އެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާއިރު، މި ފަހުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމު ހޯދިއިރު، އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުން ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބޫޓާނާއި ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގައިވެސް ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
67%
17%
0%
17%
0%
0%
ކޮމެންޓް