ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 18:10
ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އަންހެން ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް ދިޔުން
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ގައުމީ އަންހެން ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް
 
މެޗު ކުޅޭނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓާފު ދަނޑުގައި
 
މެޗަށްފަހު ބޭރު ގައުމެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކޭމްޕްކުރާނެ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބ. އޭދަފުއްޓަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ގައުމީ އަންހެން ޓީނު އޭދަފުއްޓަށް ދިޔައިރު، މި މެޗު ކުޅޭނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓާފު ދަނޑުގައެވެ. މި މެޗުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އޭދަފުށިން ހޮވާލެވޭ އަންހެން ޓީމެކެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭދަފުށީގައި ތަމްރީނު މެޗެއް ކުޅޭއިރު، އެ ޓީމުން އަންނަނީ އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންނެވެ. އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ނިންމިއިރު، މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. 11 އަހަރަށްފަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރަން ގައުމީ ޓީމުން ނިންމިއިރު، އެންމެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކޮލިފައިން ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން މެޗުތަކުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ވިއެޓްނާމާއި، ތަޖިކިސްތާން އަދި އަފްޣާނިސްތާނެވެ. މި ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތަޖިކިސްތާނުގައެވެ. އޭޝިއަން ކަޕަށް ޖުމްލަ 12 ގައުމެއް ކޮލިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ހަތަރު ގައުމެއް ވަނީ ކޮލިފައިވެފައެވެ. އެއީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާ އާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި، ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ އެވެ. ދެން ބާކީ އޮތް އަށް ޖާގަ ލިބޭނީ ކޮލިފައިންގެ އަށް ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނައަށްދާ ގައުމަށެވެ.

Advertisement

ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އަންނައިރު، ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އެންމެ ފަހުން މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނުއިރު ކޯޗަކަށް ހުރީ އަޙްމަދު ނާޝިދު (ނާދު) އެވެ. އެކަމަކު ނާދު ގައުމީ ޓީމުން ވަކިވެފައިވާއިރު، އަންހެން ޓީމަށް ރަސްމީކޮށް އައު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސަން ދެން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހޯދުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭދަފުށީގައި ގައުމީ ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެއް ކުޅޭއިރު، އެ މެޗަށްފަހު ބޭރު ގައުމެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކޭމްޕްކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާއިރު، މި ފަހުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމު ހޯދިއިރު، އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުން ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބޫޓާނާއި ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގައިވެސް ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް