ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 19:35
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޖޭޑަން ސަންޗޯ
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޖޭޑަން ސަންޗޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސަންޗޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުން
ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން: ސަންޗޯ
 
ޔުނައިޓެޑުން ސަންޗޯގެ ސޮއި ހޯދީ 73 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ފީއަކަށް
 
ޔުނައިޓެޑާއެކު ސަންޗޯ ވަނީ 2026 ގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޖޭޑަން ސަންޗޯ ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަންޗޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ކާމިޔާބުވީ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޑޯޓްމުންޑުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ސަންޗޯ ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސަންޗޯ ދައްކާލާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑުން ސަންޗޯގެ ސޮއި ހޯދީ 73 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ފީއަކަށެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑާއެކު ސަންޗޯ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުން ހެދިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ސަންޗޯ ބުނީ މީގެ ކުރިން ޑޯޓްމުންޑުން އޭނާއަށް ދިން ފުރުސަތުތަކަށް އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭރުވެސް އަނބުރާ އިންގްލެންޑަށް އަންނާނެކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެން ކެތް މަދުވެފައި ހުރި ކަމަށްވެސް ސަންޗޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް ސަންޗޯ ބަދަލުވިއިރު، އޭނާ ހޯދަން ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުންވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޗެލްސީންވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ސަންޗޯ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ސަންޗޯގެ ސޮއި ހޯދިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ 2017 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބޭއްވި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންގްލެންޑުން ހޯދިއިރު، އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ޑޯޓްމުންޑުގެ ސީނިއާ ޓީމުގައި ސަންޗޯ ހަތަރު ސީޒަން ހޭދަކުރިއިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 137 މެޗު ކުޅެދީ 50 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ ޑޯޓްމުންޑާއެކު ޖަރުމަން ކަޕާއި ޖަރުމަން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
67%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް