ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 18:38
ޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ހިޔާ ފްލެޓް
އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލެޓުތައް ހިމެނޭ ޓަވަރު މިހާރުވަނީ ވަނީ ނިމިފައި: އެޗްޑީސީ
 
ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނި
 
ލިސްޓުގައި މައުލޫމާތު ނެތިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ކުރޭ

އާދިއްތަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްް ހަވާލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލެޓްތައް ހިމެނޭ ޓަވަރު މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރުފީތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖަރ އަހްމަދު ސިރާޖް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަމުންދަނީ ދެ ޓަވަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ކަމަށާއި އާދިއްތަ ދުވަހު ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ޓަވަރު މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން އެޕާޓްމަންޓުތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަމުންދަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ޓަވަރުތައް ހަވާލު ކުރަމުންދާ މިންވަރަކަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެޗްޑީސީން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ދެ ޓަވަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ލިބުނު މީހުންނާ އެކުގައެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުރު ޓަވަރެއް ލިބުމުން އެތަނުގެ އެޕާޓްމަންޓުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ފެށިގެންދާނެއެވެ.

ސިރާޖު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ލިސްޓުގައި މައުލޫމާތު ނެތިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ތާވަލު ކުރަނީ މައުލޫމާތު ކަށަވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ވެސް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މަހުގެ ޖުލައި 14 ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެޗްޑީސީން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މިހާތަނަށް ޓަވަރ އެޗް 9، އެޗް 13ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްދުވަހާ 200 މީހުންނަށެވެ.

އެޗްޑީސީން އިތުރަށް ބުނީ ބައެއް މީހުންގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި ނަންބަރާއި ބައެއް މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އީދު ބަންދުގައި ވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. މީގެކުރިން މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް މިހާރު އާދިއްތަ ދުވަހު ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން 26 ގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ދެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ އެޗްޑީސީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަދި ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

މިހާރު ވެސް އާންމުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއަކީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަދެވޭނީ ކޮންދުވަހަކުތޯ ކަމަށާއި މިވަގުތު އާންމުންނަށް އެއްކޮށް ހުޅުވާނުލަނީ ލިފްޓަށް މިހާރު ވަގުތީ ޖަނެރޭޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓް ދޫކޮށްފައިވުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ ރިއަލް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝާޒިމް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރިނަމަވެސް، ތަނުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ތަނުގެ ތަޅުދަނޑި ވެރިމީހާއާ ހަވާލުކޮށް، ތަން ހަވާލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދެނީ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުންނެވެ. އެއާއެކު ފްލެޓަށް ގެންނަވާ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި، ފެން ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ ސަރަހައްދުން ވަގުތުން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއެވެ. ތަނުގެ ވެރިމީހާގެ ހާޒިރުގައި ފެން ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ވަގުތުން ކޮށްދެމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފްލެޓުގެ މެނޭޖްމަންޓު ފީއާއެކު ދައްކަން ޖެހެނީ މަހަކު 8،500 ރުފިޔާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
83%
17%
0%
ކޮމެންޓް