ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 19:40
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ، އދ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް ވާރލްޑް އެފެއާރޒްގެ 38ވަނަ ސަޕްރޫ ހައުސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އުންމީދީ ރިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް19އިން އަރައިގަނެ ގައުމުތައް އާރާސްތުކުރުމަށް އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވާގިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ، އެކްޓްރާނަލް އެފެއާރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖައި ޝަންކަރުގެ އިތުރުން ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ، ހަޝް ވަރުދަންއާވެސް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރގެ އަރިހުގައި މިދަތުރުފުޅުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަމީމްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޖޫން 7 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 143 ވޯޓުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. މިއީ އދ. ގެ 75 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖެއަށް ރިޔާސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސަކަށް ހުންނަވައިގެން އދ. ގައި އެރޭ ތަޤުރީރުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި އެއަށްފަހު ކުރައްވާނެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ތަފުސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް