ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 18:15
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެޗްޑީސީއާއި ހަވާލުކުރުން
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެޗްޑީސީއާއި ހަވާލުކުރުން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަރަންޓު މަސައްކަތް
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
ފްލެޓްތަކުގެ ކޮންމެ ޓަވަރަކަށް ގުޅަން ޖެހޭ ކަނެކްޝަން އޮގަސްޓް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ބުނޭ
 
މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ބްރައުން ސީއެމްއީސީ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ބްރައުން ސީއެމްއީސީ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީން ބުނީ މި ފްލެޓްތަކުގެ ކޮންމެ ޓަވަރަކަށް ގުޅަން ޖެހޭ ކަނެކްޝަން އޮގަސްޓް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރިނަމަވެސް، ތަނުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ތަނުގެ ތަޅުދަނޑި ވެރިމީހާއާ ހަވާލުކޮށް، ތަން ހަވާލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދެނީ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުންނެވެ.

އެއާއެކު ފްލެޓަށް ގެންނަވާ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި، ފެން ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ ސަރަހައްދުން ވަގުތުން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއެވެ. ތަނުގެ ވެރިމީހާގެ ހާޒިރުގައި ފެން ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ވަގުތުން ކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް