ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 07:18
އެސްޑީއެފްސީ
އެސްޑީއެފްސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެޑް އޮފީހުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުން
އޮފީސް ފަޅާލިނަމަވެސް ފައިސާއަކުން ނުވަތަ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ވައްކަން ކޮށްފައެއް ނުވޭ: އެސްޑީއެފްސީ
 
ބައެއް ހަރުމުދަލަށް ގެއްލުންވި
 
މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ މިންވަރަކުން އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނި
 
އޮފީސް ފަޅާލީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:56 ހާއިރު

ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުން ވައްކަންކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މި ވައްކަމާ ގުޅިގެން ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައެއް ހަރުމުދަލަށް ގެއްލުންވެފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް ފައިސާއަކުން ނުވަތަ ލޯން އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިހާރު މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ލޯނު އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން އާންމުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ މިންވަރަކުން އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:56 ހާއިރު، އެސްޑީއެފްސީ އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން ބަޔަކު ވައްކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ކޮވިޑުގެ މި ހާލަތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ގިނަ ލޯންތަކެއް ދޫކޮށް، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އެގޮތުން އެސްޑީއެފްސީ ރިކަވަރީ ލޯނާއި ސްޓިމިއުލަސް ލޯނުތައް ވެސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

އެސްޑީއެފްސީއަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ އާއި ފަންނީ ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މިއީ ދައުލަތުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި މާލޭ ސިޓީގެ 15 އިންސައްތަ (ކޮންމެ ސިޓީއަކަށް %5) ހިއްސާ ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:44
ހުސޭނު
އެހެންވިއްޔާ ތީ ވަގުންގެ ތަންތަން ފެޅުމުގެ ޓުރެއިނިންގެއްތާ