ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 14:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް - މި ދެ ދުވަސް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ 10 ދުވަސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް - މި ދެ ދުވަސް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ 10 ދުވަސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް
ޖުލައި 18ން 27ށް ސަރުކާރު ބަންދު
 
އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
 
ޖުލައި މަހުގެ 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޖު ދުވަހަށް ވުމާއެކު އެއީ ވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް
 
މި ދެ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޗުއްޓީގައި ތިބި މީހުންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް

ޖުލައި މަހުގެ 18 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހާ 25 ވާ އާދިއްތަ އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޗުއްޓީގައި ތިބި މީހުންނަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޖު ދުވަހަށް ވުމާއެކު އެއީ ވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެކެވެ. އަދި އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ވަނީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 26 ޖުލައި އަކީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއެކު އެއީ ވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެކެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގެ 27 ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެންނެެވެ.

ސަރުކާރުން މި ދެ ދުވަސް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ 10 ދުވަސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ. ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް މަދުވެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ލުއިތައް ދިނުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުންނެނެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން މަދުވުމާގުޅިގެން ލުއިތައް ދެވިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައާއި، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި ޚާއްސަގޮތެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައާއި އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވީނަމަވެސް ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް