ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 17:47
އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
"ޕެނަލްޓީ ޖެހީ އަހަރެން ބޭނުންވި ކުޅުންތެރިން، ޒިންމާ ނަގާނީ އަހަރެން"
 
ސަކާ އަތުން އެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނިމުމެއް ނޫން - ސައުތުގޭޓް
 
ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގީ ޓްރައިނިންގ އަށް ބަލާފައި

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިޓަލީ އަތުން އިންގްލެންޑް ބަލިވިއިރު، ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅީ އޭނާ ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފިއެވެ.

ޔޫރޯ ފައިނަލު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީއާ ދިމާކޮށް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ޖޭޑަން ސަންޗޯ އާއި މާކަސް ރަޝްފޯޑް ކުޅެން އަރުވައިފައެވެ. އިންގްލެންޑް ބަލިވީ ފަހު ތިން ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވުމުންނެވެ. އިންގްލެންޑުން ޖެހި ފުރަތަމަ ދެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ތިންވަނަ ޕެނަލްޓީ ޖެހީ ރަޝްފޯޑެވެ. އޭނާ ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ. ހަތަރުވަނަ ޕެނަލްޓީ ސަންޗޯ ޖެހިއިރު، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އަދި އިންގްލެންޑްގެ ފަސްވަނަ ޕެނަލްޓީ ޖެހި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ބުކާޔޯ ސަކާ ޖެހި ޕެނަލްޓީވެސް ޑޮންނަރުއްމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. ސަކާއަކީވެސް ޕެނަލްޓީއާ ދިމާކޮށް ސައުތުގޭޓް އެރުވި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ބަދަލު ކުޅުންތެރިން ފަހު ތިން ޕެނަލްޓީ ޖެހުމާއިއެކު އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

Advertisement

ސައުތުގޭޓް ބުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅީ އޭނާ ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ޓްރައިނިންއަށް ބަލާފައި ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން އެކަން ކުޅުންތެރިންގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ޕެނަލްޓީގެ ޒިންމާއާ ނަތީޖާގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނަގާ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ.

ސައުތުގޭޓް ބުނީ ސަކާ އަތުން އެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނިމުމެއް ނޫން ކަަމަށާއި ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްކުރެވޭނެ ފަދަ ހުނަރު ސަކާގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި އަޔަލެންޑްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރޯއީ ކީން ބުނީ ސަކާ ލައްވައި ފަހު ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އިންގްލެންޑުން އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ޖެކް ގްރީލިޝް ނޫނީ ރަހީމް ސްޓާލިން ލައްވައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ސަކާއާ ހަވާލުކުރީ އޭނާ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
11%
22%
11%
11%
0%
44%
ކޮމެންޓް