ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 15:01
ޔޫރޯ 2020 - އިޓަލީ އާއި އިންގްލެންޑުގެ ކުރިމަތިލުން
ޔޫރޯ 2020 - އިޓަލީ އާއި އިންގްލެންޑުގެ ކުރިމަތިލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޫރޯ 2020
ޔޫރޯ 2020 - އިޓަލީ އާއި އިންގްލެންޑުގެ ފައިނަލް މެޗު
 
ފައިނަލަށް އިޓަލީ ދަތުރުކުރީ ސްޕެއިން ބަލިކުރުމަށްފަހު
 
ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް ދަތުރުކުރީ ޑެންމާކް އަތުން މޮޅުވެގެން

ޔޫރޯ 2020 ގެ ފައިނަލް މެޗު އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭއިރު، މިއީ އެތައް ގޮތަކުން ޚާއްސަ މެޗެކެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިދުން ފަނޑުވުމަށްފަހު އަލުން އެނބުރި ކުރީގެ ފެންވަރަށް ދިޔުމަށް އިޓަލީއަށް މި މެޗުން މޮޅުވުން މުހިންމެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ 55 އަހަރަށްފަހު ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިންގްލެންޑުން މީގެ ކުރިން ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ 1966 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައެވެ. އެ ފަހަރު އެ ގައުމުން ވަނީ އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ފަހަރުގެ ފައިނަލަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިޓަލީން މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އިޓަލީ ބަލިވީ ސްޕެއިން އަތުންނެވެ.

ލަންޑަނުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭއިރު، މެޗު ބަލަން 60،000 ސަޕޯޓަރުން ވެއްދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މެޗަށް މުޅި އިންގްލެންޑް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފައިނަލު މެޗު ކުޅުން ލިބުމަކީ އެ ގައުމަށް އޮތް ބޮޑު ފައިދާއެކެވެ.

Advertisement

މި ދެ ގައުމަށް ބަލާލާއިރު އިޓަލީން ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި 1968 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮންނަ އިންގްލެންޑަށް މިހާތަނަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށްވެސް އިންގްލެންޑުން ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރަކީ މިއެވެ. އެހެންކަމުން ފައިނަލް މެޗަށް ދެ ގައުމު ނުކުންނައިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ސުވާލަކީ "އިޓްސް ކަމިން ހޯމް" ނުވަތަ "އިޓްސް ގޮއިން ރޯމް" ތޯ ކުރާ ސުވާލެވެ.

މި ފަހަރުގެ ފައިނަލަށް އިޓަލީ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުން ޕެނަލްޓީގައި 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސްޕެއިން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް ދަތުރުކުރީ ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުން ޑެންމާކް އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓުގެ ބަސް:

ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނީ މި މެޗަކީ އިންގްލެންޑަށް ތާރީޚީ މެޗެއް ކަމަށާއި، މި މެޗުގައި ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނުކުތްކަމުގައި ވިޔަސް އިންގްލެންޑުގެ މިހާރުގެ ސްކޮޑު ވެގެންދާނީ އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޮޑަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ އިޓަލީއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިފެންސްކޮށްގެން ކުޅޭ ޓީމެއް ކަމަށާއި، މި މެޗަކީ އިންގްލެންޑުން ފަސޭހަކޮށްލައިގެން ކުޅެފިނަމަ ލަނޑު ލިބޭނެ މެޗެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީގެ ބަސް:

އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނީ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީމަށް އޮތް ފައިދާތަކަށް ނުވިސްނާ ކަމަށާއި، ހުރިހާވެސް ވިސްނުމެއް ހުރީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައިގައި އަބަދުވެސް ކޮންމެސް ބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނީ ކުޅެން އަރާ ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

މި މެޗު ބަލާނީ ކިހިނެއް:

ޔޫރޯ 2020 ގެ ލޯކަލް އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ރާއްޖެޓީވީން ނަގާފައިވުމާއެކު، މި މެޗު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނަސްދޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ.އެމްވީ ވެބްސައިޓުންވެސް މި މެޗު ސްޓްރީމްކުރާނެއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯ 21:00 ގައި ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، މި ޝޯ ހުށަހަޅެމުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ސްޕޯޓްސް ހުސެއިން ފަރިޔާޒާއި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ޝާހް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. މި ޝޯގައި ހަ އެނަލިސްޓުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު، ފައިނަލް މެޗުގެ އެނަލިސްޓުންނަކީ އިސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދު އާއި މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އެވެ.

އިޓަލީ އާއި އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލް މެޗު ފަށާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 00:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް