ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 13:28
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ޓޫރިސްޓު އެރައިވަލް ރޭންކިން
ކޮވިޑުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓު އެރައިވަލް ރޭންކުގެ ހަވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާ މިހާރު އެއްވަނައިގައި
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 515،325 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ
 
އެންމެ ބޮޑު ފަރަގެއްގައި މި ލިސްޓަށް އަރާފައި ވަނީ ކަޒަކަސްތާން
 
މީގެ ކުރިން 40 ވަނަ އިން ދަށުގައި ތިބި ގައުމުތައް ވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ރޭންކިން ގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހަވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާ އެއްވަނައަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓރީން ބުނެފިއެވެ

އެ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކޮވިޑް-19ށް ފަހު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ 10 ގައުމުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު މީގެ ކުރިން 40 ވަނަ އިން ދަށުގައި ތިބި ގައުމުތައް ވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ފަހު މިހާރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 24.4 އިންސައްތަ އަކީ ރަޝިއާ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެއީ ލިސްޓުގެ އެއްވަނައެވެ. ދެވަނައިގަ އިންޑިއާ އުޅޭއިރު އެއީ 17.6 އިންސައްތައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާއަކީ މި ލިސްޓުގެ ދެވަނައެވެ. ތިންވަނައިގައި ޖަރުމަނު އޮތީ 5.5 އިންސައްތަ ހިއްސާއާ އެކުއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނައެވެ. ހަތަރުވަނައިގައި ޖަރުމަނު، ފަސްވަނައިގައި އެމެރިކާ އަދި ހަވަނައިގައި ކަޒަކަސްތާނުގެ އިތުރަށް ހަތްވަނައިގައި އިނގިރޭސިވިލާތް އަށް ވަނައިގައި ރުމޭނިއާާ ނުވަވަނައިގައި ފްރާންސް އަދި ދިހަވަނައިގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

ޓޫރިސްޓު ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޖަރުމަނަކީ މީގެ ކުރިން 23 ވަނައިގަ އޮތް ގައުމެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 5.5 އިންސައްތައަކީ ޖަރުމަނު ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ފަރަގެއްގައި މި ލިސްޓަށް އަރާފައި ވަނީ ކަޒަކަސްތާނެވެ. އެ ގައުމަކީ މީގެ ކުރިން 46ވަނައިގަ އޮތް ގައުމެވެ. އަދި 10 ވަނައިގަ އޮތް ޗެކް ރިޕަބްލިކް ވެސް ވަނީ 12 ދަރަޖައިން ކުރިއަރާފައެވެ. ކޮވިޑްގެ ކުރިން އެ ގައުމު އޮތީ 22 ވަނައިގައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ބައެއް ގައުމުތައް ދަށަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފްރާންސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތަކީ މީގެ ކުރިން ފަސްވަނައިގައި އޮތް ގައުމެވެ. އެގައުމު މިހަރު އޮތީ ހަތްވަނައިގައެވެ. އަދި ފްރާންސް ވަނީ ހަތްވަނައިން ނުވަވަނަ އަށް ވެއްޓިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 515،325 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިހާތަނަސް ބަލާއިރު 34.4 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ މާޗު މަހުއެވެ. އެއީ 109،585 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެއީ 2020 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 83 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް، ،މެއި އަދި ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އޮތީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރު މިހާތަނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވެރެޖްކޮށް 2،816 ފަތުރުވެރިން އަންނަ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު ޖުލައި މަހުގެ ފާއިތުވި ދެ ދުވަހުވެސް 2،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް