ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 15:14
ކްރޮއޭޝިއާ މެޗުގެ ކުރިން ސްޕެއިނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ކްރޮއޭޝިއާ މެޗުގެ ކުރިން ސްޕެއިނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ގަދަ 16 - ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ސްޕެއިންގެ ކުރިމަތިލުން
 
ކްރޮއޭޝިއާ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް ޑީ ގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި
 
ސްޕެއިން ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް އީ ގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު، ދެވަނަ ބުރުގައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަނަރަޕް ޓީމު ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޔޫރޯގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިންގެ ކުރިމަތިލުން ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާއަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ އެއް ލިބިފައިވަނީ ގްރޫޕް ޑީ ގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ އިންގްލެންޑް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކާ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް، ފަހު މެޗުގައި ސްކޮޓްލެންޑް އަތުން ވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޕެއިން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ ގްރޫޕް އީ ގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ސްޕެއިނުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްވިޑެންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ވަނީ ޕޮލެންޑާ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އެކަމަކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗު ސްލޮވާކިއާގެ މައްޗަށް ސްޕެއިން ވަނީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދާފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭގެ ބަސް:

ކްރޮއޭޝިއާ މެޗުގެ ކުރިން ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނީ މި މެޗަކީ މި މުބާރާތުގައި ސްޕެއިނުން މިހާތަނަށް ކުޅޭނެ އެންމެ އުނދަގޫ މެޗަށްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކްރޮއޭޝިއާއަކީ ރަނގަޅަށް ޑިފެންސްކޮށް، އެޓޭކުތަކުގައި ނުރައްކާކުރާ ޓީމެއް ކަމަށާއި އަދި މި މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޒްލާޓްކޯ ޑަލިޗުގެ ބަސް:

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޒްލާޓްކޯ ޑަލިޗް ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ކްރޮއޭޝިއާ ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބަދަލުގައި އަރާ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެތަން ފޫބެއްދޭނެ ކަމަށެވެ. ސްޕެއިނާ ބހެހޭ ގޮތުން ޑަލިޗް ބުނީ އެ ޓީމަކީ ތަފާތު ސްޓައިލަކަށް ކުޅޭ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ ޓީމު އެ ކުޅުން ކުޅެން ކްރޮއޭޝިއާއިން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މެޗު ބަލާނީ ކިހިނެއް:

ޔޫރޯ 2020 ގެ ލޯކަލް އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ރާއްޖެޓީވީން ނަގާފައިވުމާއެކު، މި މެޗު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނަސްދޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ.އެމްވީ ވެބްސައިޓުންވެސް މި މެޗު ސްޓްރީމްކުރާނެއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯ 20:00 ގައި ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، މި ޝޯ ހުށަހަޅާނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ޝާހެވެ. ޝާހާއެކު އެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އާއި އިމާދު ލަތީފެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް