ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 23:15
ނެދަލެންޑްސް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޗެކް ރިޕަބްލިކް މޮޅުވީ 2-0 ން
ނެދަލެންޑްސް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޗެކް ރިޕަބްލިކް މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ވަރުގަދަ ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކުއާޓާއަށް
 
ނެދަލެންޑްސް އަތުން ޗެކް ރިޕަބްލިކް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން 
 
ކުއާޓާގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޑެންމާކާ

ވަރުގަދަ ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް ޔޫރޯ 2020 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ޗެކް ރިޕަބްލިކް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބުޑަޕެސްޓްގެ ޕުސްކާސް އެރީނާގައި ކުޅުނު މެޗު ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ނެދަލެންޑްސްއިން ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއެވެ. އެގޮތުގެ މެޗުގެ އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލީޓަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ޕެޓްރިކް ޝިކް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ބޮލުން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އެ ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވިއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު، މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްއަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މި ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ޑި ލީޓަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ޑި ލީޓަށް ރެފުރީ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު، ޑި ލީޓް ގަސްދުގައި ބޯޅައިގައި އަތްލި ކަމަށް ބަލާފައެވެ.

އެއާއެކު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯމަސް ހޯލްސްއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ނެދަލެންޑްސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރިއިރު، މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޝިކް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދީފައިއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ކުއާޓާގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ވޭލްސް ބަލިކޮށް ކުއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދި ޑެންމާކާއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް