ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 19:32
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންށް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ޖުލައި މަހު ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އެޗްއީއޯސީގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ
 
މިތަހުގީގުން އެޗްއީއޯސީގައި ހުރި ދޯދިޔާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
 
އިހުމާލުވި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި އެޗްއީއޯސީގެ މީހުންނަށްވެސް ފިޅަވަޅު އަޅާނެ

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ މުހައްމަދަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދިތަ ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓްގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މީހުންނަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ޖުލައި މަހު ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޓީންވަނީ މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ވަގުތު ދެއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި މީހުން ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގު ނިންމައި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓް އާންމުކުރީ، 20 ޖޫން 2021 ގައެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އިހުމާލުވި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން ބަޔާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގައި މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި އެޗްއީއޯސީގެ މީހުންނަށްވެސް ފިޅަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެޗްއީއޯސީގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އޮންނަ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެޗްއީއޯސީން ކަމަށެވެ.

މިތަހުގީގުން އެޗްއީއޯސީގައި ހުރި ދޯދިޔާވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތުވެސް މެޑިކަލް އޮފިސަރުން އޯވަރސީ ކުރާނެ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ނެތުމާއި، ހުރިހާ މާއުލޫމާތުތައް ބެލޭނެ އެއް ޕްލެޓްފޯމެއް ނުތުމުން އެޗްއީއޯސީގައި ކަން ހިނގާގޮތް މެނިޓަރ ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދޮޅު އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިނުވާތީ އެކަންކަން ދާގޮތް ނުބެލި އޮތީ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު، އެޗްއީއޯސީގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 07:53
އަހުމަދު.ޖ
ލާރި ތަށް ކެއުމުގަ ކަރު މަރު ހިފަނީ، ނިޒާމް ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސް ހަަްއްދުފަހަނަ އަޅާފަ