ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 17:30
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް
އެޗްއީއޯސީ
ޕީސީއާރް މެޝިން
އަތޮޅު ތެރެއަށް 15 ޕީސީއާރް މެޝިން ފޮނުވަނީ
 
ޖުލައި މަހު އިތުރު 5 މެޝިން ލިބޭނެ
 
ކުރިއަށް އޮތް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެޝިންތައް ފޮނުވޭނެ

އަތޮޅުތެރެއަށް 15 ޕީސީއާރް މެޝިން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާއަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވެފައިވާ އިހުމާލު ދެނެގަތުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، އަތޮޅުތެރޭގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ، ޓެސްޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމްތައް ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ނެތް ކަމަށް ދެންނެވުމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅު ތެރެއަށް 15 ޕީސީއާރް މެޝިން ފޮނުވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މި މެޝިން ތަކަކީ، 8 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި 80 ސާމްޕަލް ރަން ކުރެވޭ މެޝިން ތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް 5 ޕީސީއާރް މެޝިން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމުގެ ވިސްނުން ނެތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަތޮޅުތެރޭގައި ބަލި އިތުރުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބީ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލު ނުކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް މާލެއަށްވުރެ އަތޮޅުތެރެއިން ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
75%
25%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 02:26
ާަަަަިުުއަލީ
ގަަައިޑް ލައިނާ ހިލާފް ވަނީ ވެރިން ރައްޔިތުން ނެތް ނޫން
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 07:49
އަހުމަދު.ޖ
ހާދަހާ އަވަހަށް 😴