ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 11:10
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 
މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 
އިންތިޚާބަށްފަހުވެސް މިނިސްޓަރވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި

ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވައި، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު، އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އިންތިޚާބަށްފަހު ވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އާއްމު މަޖިލީހުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އދ. ގެ 76 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލެވެ. ޝާހިދު މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ 143 ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 193 ގައުމުން ބައިވެރިވި މި ވޯޓުގައި ރައީސަކު ހޮވާފައި މި ވަނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

Advertisement

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި، އިންސާނީ ކާރިސާތަކުގެ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޮވިޑު-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމަށާއި، ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި 76 ވަނަ މަޖިލީހަކީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ މަޖިލީހަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު، ޒިންމާ ކުރުވޭ މަޖިލީހަކަށް 76 ވަނަ މަޖިލިސް ހައްދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް