ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 23:12
ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ކްރޮއޭޝިއާއިން ޗެކް ރިޕަބްލިކާ އެއްވަރުކޮށްފި
 
ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އެއްވަރުވީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ވަނީ ދެ މެޗުން 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ގްލާސްގޯގެ ހެމްޕްޑެން ޕާކުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ އިވާން ޕެރިސިޗަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕެޓްރިކް ޝިކްއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޝިކްއަށް ކްރޮއޭޝިއާ ލޮވްރެން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ކްރޮއޭޝިއާއިން ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕެރިސިޗެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ބްރޫނޯ ޕެޓްކޮވިޗަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އެއްވަނައިގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އިންގްލެންޑަށް އެއް މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން އޮތީ ދެ މެޗުން އެއް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. މި ގްރޫޕުގެ ފުލުގައި އޮތް ސްކޮޓްލެންޑަށް މިހާތަނަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް