ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 22:33
ޑެންމާކުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓަން އެރިކްސަން
ޑެންމާކުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓަން އެރިކްސަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެރިކްސަން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުން
ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު އެރިކްސަން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
 
އެރިކްސަންގެ ހިތަށް ވަނީ އައިސީޑީއެއް ލައްވާފައި
 
އެރިކްސަން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ ޑެންމާކް ޓީމާ ބައްދަލުކުރަން

ޔޫރޯ 2020 ގައި ފިންލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ހޭނެތިގެން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނު ޑެންމާކުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓަން އެރިކްސަން ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ޑެންމާކުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ އެރިކްސަންގެ ހިތަށް އައިސީޑީއެއް ލެއްވުމަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އޮޕަރޭޝަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެރިކްސަން ގެޔަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޑެންމާކުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމާއެކު އެރިކްސަން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދިޔައީ ޑެންމާކުގެ ޓީމާ ބައްދަލުކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު އެރިކްސަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނީ އޭނާގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ހުރިހާ އެންމެން ދިން ހިތްވަރަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމާ ބައްދަލުވުމުން ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެރިކްސަންގެ ހިތަށް ލެއްވި އައިސީޑީ އަކީ ހިތުގެ ހިނގުމަށް ދައްޗެއް ކުރިމަތިވެ، ހިނގުމުގެ "ރިދަމް" ގެއްލިގެންދާނެ ވަގުތެއް އައިސްދާނެތީ، ހިނގުން ވަކި މިނެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ލައްވާ އެއްޗެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
17%
83%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް