ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 20:12
ސްވިޑެން އާއި ސްލޮވާކިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސްވިޑެން މޮޅުވީ 1-0 ން
ސްވިޑެން އާއި ސްލޮވާކިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސްވިޑެން މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ސްވިޑެން ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް
 
ސްލޮވާކިއާ އަތުން ސްވިޑެން މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ސްލޮވާކިއާ އާއި ސްވިޑެންއަށް ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އީ ގައި ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް ސްވިޑެން ޖެހިލައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ސެއިންޓް ފީޓަސްބާގުގެ ކްރެސްޓޮވްސްކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ސްވިޑެން މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ސްވިޑެންއިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމަށް މާކަ އެދެވޭ ހަމަލާއެއް ސްލޮވާކިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޑެންގެ ލުޑްވިގް އައުގަސްޓިންސަންއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ސްލޮވާކިއާގެ ގޯލްކީޕަރު މަރްކް ރޮޑާކެވެ.

ނަމަވެސް މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޑެންއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެމިލް ފޯސްބާގެވެ. މިއީ ސްވިޑެންގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ސްލޮވާކިއާގެ ގޯލްކީޕަރު ރޮޑާކް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕުގެ ކުރީގައި އޮތް ސްލޮވާކިއާ އާއި ސްވިޑެންއަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ސްޕެއިނަށް ވަނީ އެއް ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ފުލުގައި އޮތް ޕޮލެންޑަށް މިހާތަނަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް