ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 20:42
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަގެއްގެ މަތީގައި މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަގެއްގެ މަތީގައި މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން
ރޮއިޓަރސް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ 50 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް- ދިރާސާ
 
ކޭސްތައް ދެ ގުނަ ވުމަށް ނަގަނީ 11 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
 
މެއި މަހުގެ 20ން ޖޫން މަހުގެ 7ށް ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ހުރީ 0.15 އިންސައްތައިގައި
 
ފިޔަވަޅުތައް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މެއި މަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ 50 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އިންޑިޔާއިން ފެނިފައިވާ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓު ކަމަށް އެގައުމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ލަންޑަންގެ އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިދިރާސާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވަނީ، ކޮވިޑު-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އެގައުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދަމަހައްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުން ފަސްކުރެއްވުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް މިދިރާސާގެ ނަތީޖާ ބާރުދޭކަމަށެވެ.

މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި އެމުއްދަތުގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ހުރީ 0.15 އިންސައްތައިގައެވެ. އޭގެކުރިން އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅާ ހަމައަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާގައި އެއަދަދު ހުރީ 0.10 އިންސައްތައިގައެވެ.

ލަންޑަންގެ އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖްގެ އިންފެކްޝިއަސް ޑިޒީސް ޕްރޮފެސަރ އެއްކަމުގައިވާ ސްޓީވެން ރިލޭ ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އަންނަނީ ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރުވަމުން ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވައިރަސް ޖެހޭ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި، އަދި ކޭސްތައް ދެ ގުނަ ވުމަށް ނަގަނީ 11 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަމަށެވެ.

މިދިރާސާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެވެ. މިދިރާސާގެ ބޭނުމަށް 109،000 ވޮލަންޓިއަރުން ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ.

ޕްރޮފެސަރ ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދެމުންދާތީ ވައިރަސް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާ ދިޔުން ދަށަށްދާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަން އުނދަގޫކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނަށް މިހާރު ވެކްސިން ދެމުންދާތީ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ދަށަށްދާންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން އާބާދީގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. އަދި ތިންބައިޅު އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އެއް ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުން ކުރާ އަސަރު ބޮޑުކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ޑޯޒް ޖަހާ މީހުންގެ ހާލަތު ދަށަށް ދިޔުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ މެޓް ހެންކޮކް ވިދާޅުވީ މިދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން އެނގިގެންދިޔައީ ލުއިތައް ދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ އަދި ލަސްކޮށްލަން ޖެހޭކަމެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވެކްސިން އެއްކޮށް ޖަހާ ނިމެންދެން އަދި މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ނުދީ މަޑުކޮށްލަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިންޑިޔާގެ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުން އަންނައިރު، ކުރިން އެގައުމުން ފެނުނު އަލްފާ ވޭރިއަންޓް ދިޔައީ އެގައުމުގައި ފެތުރެމުންނެވެ. މި ވޭރިއަންޓްތަކަކީ ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ހަލުވި ވޭރިއަންޓްތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް