ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުން
އިނގިރޭސިވިލާތުން 100 މިލިއަން ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި
 
ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސް މިލިއަން ޑޯޒު, ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުޅި ދުނިޔަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ބޮރިސް ޖޯންސަން
ސްކައި ނިއުސް

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތެރެއިން އިތުރަށް އުފައްދާ 100 މިލިއަން ޑޯޒް، އަންނަ އަހަރު ގެ ނިޔަލަށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުނު ޖީ7 ސަމިޓާ ދިމާކޮށެވެ. އަންނަ އަހަރު ނިމެން ވާއިރަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ޖީ7 ސަމިޓްގެ އެހެން ލީޑަރުންގެ އަރިހުންވެސް ބޮރިސް ޖޯންސަން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ މަދުވެގެން 1 ބިލިއަން ޑޯޒް ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖީ7 ސަމިޓްގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 5 މިލިއަން ޑޯޒު, ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގެ ފެށުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން, މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 25 މިލިއަން ޑޯޒް ހިމެނޭހެން، އިތުރު 95 މިލިއަން ޑޯޒް ހަދިޔާކުރުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުނެވެ.

އެގައުމުން ހަދިޔާ ކުރާ 100 ޑޯޒްގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ ދާނީ ކޮވެކްސް އަށެވެ. ބާކީ  ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved