އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބު
އެމްއޯސީގެ އައު ރައީސަކަށް ޗަމްޕީ
 
ޗަމްޕީއާއެކު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވީ މޫސަ
 
ޗަމްޕީއަށް ވަނީ 18 ވޯޓުގެ ތެރެއިން 11 ވޯޓު ލިބިފައި
 
ނައިބު ރައީސުންގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ތޮލާލާއި އަޙްމަދު
ކ. މާލެ |
އެމްއޯސީގެ އައު ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވި މުޙައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ)
ރާއްޖެ އެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ އައު ރައީސްގެ މަގާމަށް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ބޭއްވި އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބުގައި ޗަމްޕީއާއެކު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) ގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު (މޫސަ) އެވެ. މީގެ ކުރިން ރައީސްގެ މަގާމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ސީނިއާ ނައިބު ރައީސް އަލީ އުމަރު (އައްޔަ) ކުރިމަތިލެއްވި ނަމަވެސް، ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އޭނާ ވަނީ އިންތިޚާބުން ނަން ނަންގަވާފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބު ޗަމްޕީ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 18 ވޯޓުގެ ތެރެއިން 11 ވޯޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ނައިބު ރައީސުންގެ މަގާމަށް ހޮވާފައިވަނީ ޗަމްޕީގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނު އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ތޮލާލާއި، ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އިސްމާޢީލެވެ. ދެން ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލެވެ. އެ މަގާމަށް ފައިސަލް ކުރިމަތިލެއްވީ ނޮން-އޮލިމްޕިކް ސްޕޯޓްސްގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ.

އެމްއޯސީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިއަށް ދައުރަށް ޗަމްޕީ އިންތިޚާބުވިއިރު، ޗަމްޕީ އަކީ މިދިޔަ ދައުރުގައިވެސް އެމްއޯސީގެ މެންބަރެކެވެ. އަދި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ޗަމްޕީ ފުރުއްވަމުން އަންނައިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ޗަމްޕީ ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވިއިރު، އެ ކޮމިޓީން މި ފަހަރު މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުން ފެށިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބު ޗަމްޕީ ކާމިޔާބުކުރެއްވިއިރު، މިދިޔަ ދެ ދައުރުގައި އެ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވި މުޙައްމަދު ޝަވީދު މި ފަހަރު ކުރިމަތިލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved