ސްޕެއިނުގެ ކުޅުންތެރިން ވެކްސިން ޖެހުން
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސްޕެއިނުގެ ކުޅުންތެރިން ވެކްސިން ޖަހަނީ
 
ސްޕެއިނުގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި
 
ސްޕެއިނުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައި
ކ. މާލެ |
މީގެ ކުރިން ސްޕެއިނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމުުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ބާކީ ފަސް ދުވަސް އޮއްވައި އެ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ޕޮޒިޓިވްވެ އޭނާ ވަނީ އައިސޮލޭޓްވެފައެވެ. އެއާއެކު ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ބުސްކެޓްސް ފިޔަވައި އެ ގައުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން އަންގާރަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ޑިއޭގޯ ޔޮރެންޓޭ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސްޕެއިނުން ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފަރިތަކުރުންތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމުުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނިންމިއިރު، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ސްޕެއިންގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިހާރު ވަނީ ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫރޯ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ސްޕެއިން ޓީމު ކަރަންޓީނުވާން ޖެހިފައިވާއިރު، ޓީމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެތީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޮޑަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނަގާފައެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮޑްރީގޯ މޮރޭނޯ، ވެސްޓް ހޭމްގެ ޕަބްލޯ ފޯނާލްސް، ވެލެންސިއާގެ ކާލޯސް ސޯލާ، ސެލްޓަގެ ބްރައިސް މެންޑޭޒް އަދި ވިޔަރެއާލުގެ ކެޕްޓަން ރައުލް އަލްބިއޯލެވެ. އަދި ގޯލްކީޕަރަކަށް އިތުރުކުރީ ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ސްޕެއިން ހިމެނިފައިވަނީ ގްރޫޕް އީ ގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ސްވިޑެންއާ، ޕޮލެންޑުގެ އިތުރުން ސްލޮވޭކިއާއެވެ. ޔޫރޯގައި ސްޕެއިނުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ ސްވިޑެންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved