ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ޓީމާ ގުޅުން
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ އެނބުރި ޓީމަށް
 
ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މެއި މަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން
 
ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭއަށް ވަނީ ލިބިފައި
ކ. މާލެ |
ދުބާއީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
އެފްއޭއެމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕޭ) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ދުބާއީގައި ކުޅޭއިރު، ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ގައުމީ ޓީމުން ދުބާއީގައި ހަދަމުން އައި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ މެއި މަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ.

އެއާއެކު އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ 10 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުވެފައެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހެދި ޓެސްޓުން ދަގަނޑޭ ވަނީ ވައިރަހަށް ނެގެޓިވްވެފައެވެ. އެކަމަކު ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ނިންމުމާއެކު، ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމާ ގުޅިފައެވެ. އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމާ ގުޅެން ފުރުސަތު ދިނީ ޕީސީއާރް ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށްފަހު ނެގެޓިވްވެ، އަދި އޭގެ އިތުރުން އޭއެފްސީން އެންގި ގިނަ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތަކެއްވެސް ހެދުމަށްފަހުއެވެ.

ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ގައުމީ ޓީމާ ގުޅުނުއިރު، ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ނުލައި ރާއްޖެ ވަނީ ކޮލިފައިންގައި ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފައެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު އެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 21 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަ މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗު ކުޅެގެން ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved