ކޮވިޑް-19 މަރު
މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، އަދަދު 191ށް
 
މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 191 ވަނަ މީހާ
 
އެންމެ ގިނަ މީހުން ނިޔާވެފައިވަނީ، މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު
 
މެއި މަހު ކޮވިޑް ބަލީގައި 88 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައި
ކ. މާލެ |
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ
ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ބުދަ ދުވަހު ދެވަނަ މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:31 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 94 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 191 ވަނަ މީހާއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:50 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މިބަލީގައި އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ގިނަ މީހުން ނިޔާވެފައިވަނީ، މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހު އެކަނިވެސް 13 މީހަކު ނިޔާވިއެވެ. އަދި މެއި މަހަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މިބަލީގައި ނިޔާވި މަސް ވެސް މެއެވެ. ހަމައެކަނި މެއި މަހު ކޮވިޑް ބަލީގައި 88 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ރޭޓް މަތިވެފައިވާއިރު، ކޭސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved