ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 11:17
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ސިއްޙީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން
އަތޮޅުތެރޭގައި ކުދި ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ގާއިމުކުރަނީ
 
މިއީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއް

އަތޮޅުތެރޭގައި 18 ކުދި ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކޮށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 30 އެނދުގެ 18 ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުންތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ގިނަ ތަންތަން މިހާރު އޮތީ އިއުލާންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ބީއެމްއެލް އާއި ކުވައިތު ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމާއި، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށާފައިވާ ކަން ސަރުކާރުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެެވެ.

ޕެންޑަމިކާ ކުރިމަތިލިއިރު އަތޮޅުތެރޭގައި ހާލަތު ދަށް ނަމަވެސް މިހާރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ވަސީލަތްތައްވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފެސިލޓީ ގާއިމުކުރަން 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުންވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެެވެ.

މީގެ އިތުރުން 5 ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ގާއިމުކުރުމަކީ ވެސް ސިއްޙީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 03:27
ޖަންޖަބީލު
ޢެބޭފުޅާ އަނަދުވެސް ވިދާޅުވާއަނޑު އަހަނީ “ރާއްޖެތެރޭގަ” ރައްޖެތެރޭ މީހުނަން..ކިޔާއެއްޗެއް ބަދަލުކޮށްފަ ސާއިރު ކުރީމަ މައިނަ އޮޅޭނެ....
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 12:10
އަތޮޅު ސޮރު
ކޮންމެ އަތޮޅެއްގަ ފެސިލިޓީއެއް ނުހުރޭ ހަބަރު ލިޔާއިރު މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން ލިޔެބަލަނިކަން
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 11:29
ޑެރަ
EHVESS maulooomaathu nethennu h
ގުޅުންހުރި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައި - މިނިސްޓަރު
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް