ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 03:31
ފްރާންސާއި ބަލްގޭރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވީ 3-0 ން
ފްރާންސާއި ބަލްގޭރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވީ 3-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް
ފްރާންސާއި ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ޓީމަށް މޮޅެއް
ބަލްގޭރިއާ އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލިތުއޭނީއާ އަތުން ސްޕެއިން މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ބަލްގޭރިއާ އަތުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ލިތުއޭނީއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ޓީމުވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވީ ބަލްގޭރިއާ އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފްރާންސުން މި މެޗުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ގައުމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ގައުމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ފްރާންސުން ކާމިޔާބުކުރި އަނެއް ދެ ލަނޑު މެޗު ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ދުވަހު ފަށާ ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗުންވެސް ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ގައުމުން ވަނީ ވޭލްސް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ފްރާންސް ހިމެނެނީ މަރުގެ ގްރޫޕް ކަމަށްވާ ގްރޫޕް އެފް ގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ ހަންގޭރީ، ޕޯޗުގަލް އަދި ޖަރުމަނެވެ. ޔޫރޯގައި ފްރާންސުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ ވަރުގަދަ ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށެވެ.

ސްޕެއިނާއި ލިތުއޭނިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ޓީމު މޮޅުވީ 4-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިތުއޭނީއާ އަތުން ސްޕެއިނުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ކުޅެން ޖެހުނީ ދާދި ފަހުން އެ ގައުމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ސްޕެއިނުގެ ސީނިއާ ޓީމު އެއްކޮށް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހުމުނެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ބުސްކެޓްސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ލިތުއޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ބުސްކެޓްސް ފިޔަވައި އެ ގައުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ޓީމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި މެޗުގައި އެ ގައުމުން ޖެހި ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޫގޯ ގުއްޔަމޯން، ބްރަހީމް ޑިއާޒް، ހުއާން މިރާންޑާ އަދި ހަވީ ޕުއަޑޯއެވެ.

ޔޫރޯ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ސްޕެއިން ޓީމު ކަރަންޓީނުވާން ޖެހިފައިވާއިރު، ޓީމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެތީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޮޑަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނަގާފައެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮޑްރީގޯ މޮރޭނޯ، ވެސްޓް ހޭމްގެ ޕަބްލޯ ފޯނާލްސް، ވެލެންސިއާގެ ކާލޯސް ސޯލާ، ސެލްޓަގެ ބްރައިސް މެންޑޭޒް އަދި ވިޔަރެއާލުގެ ކެޕްޓަން ރައުލް އަލްބިއޯލެވެ. އަދި ގޯލްކީޕަރަކަށް އިތުރުކުރީ ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ސްޕެއިން ހިމެނިފައިވަނީ ގްރޫޕް އީ ގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ސްވިޑެންއާ، ޕޮލެންޑުގެ އިތުރުން ސްލޮވޭކިއާއެވެ. ޔޫރޯގައި ސްޕެއިނުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ ސްވިޑެންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް