ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 17:19
އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ބެން ވައިޓް
އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ބެން ވައިޓް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންގެލްންޑް ސްކޮޑުގައި ވައިޓް ހިމެނުން
އާނޯލްޑުގެ ބަދަލުގައި ވައިޓް އިންގެލްންޑް ސްކޮޑަށް
 
އާނޯލްޑް ވަނީ އަނިޔާވެ 4-6 ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިފައި
 
ޔޫރޯ ވެގެންދާނީ ވައިޓް ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތަށް

ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ލިވަޕޫލުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑަށް ކުރިއަށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންވުމުން، އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުގައި ބްރައިޓަންގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ބެން ވައިޓް ހިމަނައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށް އެކުލަވާލި 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގައި އާނޯލްޑް ހިމަނަން އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ނިންމި ނަމަވެސް ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން އާނޯލްޑުގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު އެ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ އޮސްޓްރިއާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ވަނީ އާނޯލްޑް ހަތަރެއް ނުވަތަ ހަ ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިފައިވާކަން ހާމަވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ މިހާރު ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ޔޫރޯ ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު ސައުތުގޭޓް ވަނީ އާނޯލްޑުގެ ބަދަލުގައި އިންގެލްންޑުގެ ސްކޮޑުގައި ވައިޓް ހިމަނަން ނިންމާފައެވެ. ވައިޓަކީ މީގެ ކުރިން މިދިޔަ މެއި މަހު އިންގްލެންޑުން ޔޫރޯއަށް އެކުލަވާލި 33 ކުޅުންތެރިންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިއެވެ. މިހާތަނަށް އިންގްލެންޑުގެ ޖާޒީގައި ވައިޓް ދެ މެޗެއް ކުޅެފައިވާއިރު، މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ވެގެންދާނީ އިންގްލެންޑާއެކު ވައިޓް ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތަށެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޔޫރޯ ފަށާއިރު، އެ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ޑީ ގައެވެ. އެ ގުރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ކްރޮއޭޝިއާ، ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަދި ސްކޮޓްލެންޑެވެ. ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑް ނުކުންނާނީ ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް