ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:58
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެން ވައިޓް
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެން ވައިޓް
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބެން ވައިޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް
 
ބްރައިޓަންގައި ހުރުމަށްފަހު އޭނާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަަނަ އަހަރު

އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ބެން ވައިޓް ބުނެފި އެވެ.

ބްރައިޓަންގައި ހުރުމަށްފަހު އޭނާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހަރު އާސެނަލާ އެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލްގައި އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމުގެ ސަބަބުން، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަދި މެނޭޖުމަންޓުން ވެސް ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އަދި އާސެނަލުން ބެން ވައިޓާއެކު އައު އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބެން ވައިޓް އެ ކުލަބުގައި ބަހައްޓަން ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބެން ވައިޓް ބުނީ، އާސެނަލާއެކު އައު އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން އޭނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ ވެސް ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްގައި މަޑު ކުރަން ކަމަށް ބެން ވައިޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްގައި ހުރެ، އެ ކުލަބު އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ބާއްވަން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިހާރު އާސެނަލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއެކު، އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް 95 މެޗު ކުޅެދީ، ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ 12 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ބެން ވައިޓް ވަނީ އާސެނަލާއެކު މިއަހަރުގެ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް