ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް
އިންގްލެންޑް، ނެދަލެންޑްސް އަދި ބެލްޖިއަމަށް މޮޅެއް
 
އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ ރޫމޭނިއާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ނެދަލެންޑްސް މޮޅުވީ ޖޯޖިއާގެ އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ކ. މާލެ |
އިންގްލެންޑާއި ރޫމޭނިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 1-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން އިންގްލެންޑާއި، ނެދަލެންޑްސް އަދި ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ ރޫމޭނިއާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިންގްލެންޑުން ވަނީ ރޫމޭނީއާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ޑޮމިނިކް ކަލްވެޓް-ލެވިން އާއި ޖޭޑަން ސަންޗޯ ފޮނުވާލި ބޯޅަތައް އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންގްލެންޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ލިބުނު ޕެންލޓީއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މާކަސް ރަޝްފޯޑެވެ. މިއީ ރުމޭނިއާ ކުޅުންތެރިއަކު އިންގްލެންޑްގެ ޖެކް ގްރީލިޝްއަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

އަދި އޭގެ 10 މިނެޓު ފަހުން އިންގްލެންޑަށް ވަނީ އިތުރު ޕެނަލްޓީއެއްވެސް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެންއެރި ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ރޫމޭނިއާގެ ގޯލްކީޕަރު ފްލޯރިން ނީޓާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗުންވެސް އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި އެ ގައުމު ހިމެނެނީ ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. އެ ގުރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ކްރޮއޭޝިއާ، ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަދި ސްކޮޓްލެންޑެވެ.

ނެދަލެންޑްސް އާއި ޖޯޖިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ނެދަލެންޑްސް މޮޅުވީ 3-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ނެދަލެންޑްސް މޮޅުވީ ޖޯޖިއާގެ އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަލުން މެމްޕިސް ޑިޕާއި ވަނީ އެ ގައުމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ވޫޓް ވޭގޯސްޓް ނެދަލެންޑްސްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، އެ ގައުމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޔާން ގްރަވެންބާޗެވެ.

މި މެޗުން ނެދަލްންޑްސް މޮޅުވިއިރު، ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނެދަލެންޑްސްއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ ސްކޮޓްލެންޑާ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި ނެދަލެންޑްސް ހިމެނޭއިރު، އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ އޮސްޓްރިއާ، ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އަދި ޔޫކްރޭނެވެ.

ބެލްޖިއަމާއި ކްރޮއޭޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ 1-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމުން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫއެވެ. މިއީ ޖޭސަން ޑެނަޔާ ދިން ޕާހަކުން ލުކާކޫ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު، ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބެލްޖިއަމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ ގްރީސްއާ އެއްވަރުވެފައެވެ. މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ބީ ގައި ބެލްޖިއަމް ހިމެނޭއިރު، އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ ޑެންމާކް، ފިންލެންޑް އަދި ރަޝިއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved