ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 23:43
އެމެރިކާގައި މީހަކު ވެކްސިން ޖަހަނީ
އެމެރިކާގައި މީހަކު ވެކްސިން ޖަހަނީ
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް
އެމެރިކާގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިން ބައި މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
 
65 އަހަރުން މަތީގެ 86 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައި

އެމެރިކާގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ) އިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އާބާދީގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި، ނުވަތަ 166 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އާބާދީގެ 40 އިންސައްތަ މީހުން ނުވަތަ 133.5 މިލިއަން މީހުން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ 86 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. އަދި 75 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި 292 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ވަނީ ޖަހާފައެވެ. އެމެރިކާއަށް މިހާތަނަށް 362.3 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ލިބިފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 81 އިންސައްތަ ވެކްސިން ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށްއެގައުމުގައި 1.5 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ. .

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް