ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 23:10
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން
ރާއްޖެއަށް ވެކްސިންގެ އެހީދޭން ނިންމުމާއެކު ރައީސްގެ ޝުކުރު އެމެރިކާއަށް
 
ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރި ކުރައްވައި
 
ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް 7 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމެވިކަން އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވަނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭހެން އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް 7 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އެމެރިކާއިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިންވެސް މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއާއި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ހާލަތުގައި އެމެރިކާއިން ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން މަރުހަބާކިޔާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން ހަދިޔާކުރި ޕީޕީއީއާއި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓުތައްވެސް ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މި އެހީއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ރަމްޒެއްކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމެރިކާއިން ހުއްޓުމެއްނެތި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ، ޕާކިސްތާން، އަދި ސްރީލަންކާއަށް ދޭ އެހީގެ ސާމާނާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާއިން ފްލައިޓް ފުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ޔޫއެސް އެއިޑްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެކެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ކަމަށް ބްލިކެންގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުނ ޕީޕިއީގެ 4 ބެޗާއި، ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި، 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އިރު، ޔުނިސެފް މެދުވެރިކޮށް 750،000 ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް