ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 00:01
އިންގްލެންޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް
އިންގްލެންޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑް ފައިނަލްކުރުން
އާނޯލްޑް ހިމަނައިގެން އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑް ފައިނަލްކޮށްފި
 
އާނޯލްޑަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރި
 
ސްކޮޑުން މެގުއާ އާއި ހެންޑަސަންއަށްވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައި

ލިވަޕޫލުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް ހިމަނައިގެން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އިންގްލެންޑުން އެކުލަވާލި ސްކޮޑް ފައިނަލްކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންގްލެންޑުން ނަގާފައިވަނީ 33 ކުޅުންތެރިންގެ ވަގުތީ ސްކޮޑެކެވެ. އެ ސްކޮޑުން ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކުރިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެގެން ސްކޮޑުން ބާކީކުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް މޭސަން ގްރީންވުޑް ހިމެނެއެވެ. ދެން ސްކޮޑުން ބާކީކުރީ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުގެ ޖެސޭ ލިންގާޑާއި، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލްކީޕަރު އާރޮން ރާމްސްޑޭލާއި، ބްރައިޓަންގެ ބެން ވައިޓާއި، އެވަޓަނުގެ ބެން ގޮޑްފްރޭ އާއި، ސައުތެމްޓަންގެ ޖޭމްސް ވާޑް-ޕްރައުސް އަދި އެސްޓަން ވިލާގެ އޮލީ ވަޓްކިންސްއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ފައިނަލްކުރި 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގައި އާނޯލްޑް ހިމަނަން ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ނިންމިއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ފައިނަލް ސްކޮޑުން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ސައުތުގޭޓް ވަނީ އާނޯލްޑާއެކު ލިވަޕޫލުގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަންވެސް ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުގައި އާނޯލްޑް ހިމެނިއިރު، މި ފަހުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޔޫރަޕިއަން ކޮލިފައިންއަށް ނެގި އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުން އާނޯލްޑަށް ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މި ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި އާނޯލްޑް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމާއެކު، ސައުތުގޭޓް ވަނީ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގައި އޭނާ ހިމަނާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެގެން ފިޓްނަސްއަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާއަށްވެސް ފުރުސަތު ދޭން ސައުތުގޭޓް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ޔޫރޯ ފަށާއިރު، އެ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ޑީ ގައެވެ. އެ ގުރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ކްރޮއޭޝިއާ، ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަދި ސްކޮޓްލެންޑެވެ. ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑް ނުކުންނާނީ ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް