ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 22:42
ގއ. ވިލިގިނލި ފެސިލިޓީއަށް ކޮވިޑް-19 ބަލި މީހަކު ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ގއ. ވިލިގިނލި ފެސިލިޓީއަށް ކޮވިޑް-19 ބަލި މީހަކު ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ފޭސްބުކް
ކޮވިޑް ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވުން
ގއ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
އައިސީޔޫގައި އޮވެ އަލާމާތްތައް ފެންނަތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވޭ
 
ވައިރަސް ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު 2 މީހަކު ނިޔާވެފައިވޭ

ގއ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ގއ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި 151 ވަނަ މީހާއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު 2 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ނިޔާވެފައިވަނީ 56 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އުމުރުން 79 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްވެސް ނިޔާވެފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 150 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފެންނަ ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު ވައިރަސް ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ޖުމްލަ 13 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މިއީ ވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ނިޔާވި ދުވަހެވެ.

މި ބަލީގައި އާންމުގޮތެއްގައި ނިޔާވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭމީހުންނެވެ. ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިހާރު އައިސީޔޫގައި އޮވެ އަލާމާތްތައް ފެންނަތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވަނީ ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް