ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2021 | ހޯމަ 12:11
 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް
2024 ގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ދެވަނަ ލިސްޓެއް ނުކުންނާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
 
މިއީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރުވެސް ބަލި ސަރުކާރެއްކަމަށް ވިދާޅުވި

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ އައު ލިސްޓެއް 2024 ވަނަ އަހަރު ނުކުންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސައީދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރުވެސް ބަލި ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ މި ޙާލަތުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ކުރީ ވައްކަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ފޮރުވުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓެއް ނެރުނު ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ވެސް އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާާފައެވެ.

Advertisement

އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ހިޔާނާތުގެ އައު ލިސްޓެއް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޒާރު ދެއްވައި، މި ޤައުމުގައި އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވޭނީ އޭރުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، 2024 ގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ދެވަނަ ލިސްޓެއް ނުކުންނާނެ، އެ ލިސްޓުގައި 19 މިލިއަން ރުފިޔާ އަހުމަދު އަދީބުގެ ގެއިން ބަލައި ދިޔަ ފަރާތާއި، އެތަނުގައި ތިބި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ދެ ވަޒީރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވެސް ތިއްބަވާނެ، އެ ބޭފުޅުން އަދި އެ ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވާނެ، 24 ގަ މި ލިސްޓު ނުކުމެގެން ސައްހަ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އިންސާފު ވެސް މި ޤައުމުގައި ލިބޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމްގެ 6 މެމްބަރުންގެ ނަން ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމްޑީޕީގެ 4 މެމްބަރުންގެ ނަން ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ޕީއެންސީއާއި އެމްޑީއޭގެ އެއް މެންބަރުގެ ނަމއަދި ޖޭޕީއާއި މިނިވަން ދެ މެންބަރުގެ ނަން ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ. ލިސްޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 16 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ލިސްޓު އާންމު ކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އެކަންޏެވެ.

މުޅިއެކު 281 މީހަކު ހިމެނޭ މި ލިސްޓަކީ އަދި ތަހުގީގު ނުނިމޭ ލިސްޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ މީހުންނާއި، ދައުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި އަދި ތަހުގީގުކުރެވޭ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް