ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 15:26
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަހުމަދު އީސަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަހުމަދު އީސަ
އީސައަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ
ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުން ކޮމިޓީން އީސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
މެންބަރު އީސަ އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަސްރާ ނަސީމަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އިންކާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އީސަ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އީސަ ވިދާޅުވީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އީސަ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ފުލުހުންނަށްވެސް އިތުބާރު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރު އީސަ ވަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މެންބަރު އީސަ އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަސްރާ ނަސީމަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގެ އެހެން އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އުޅުނު ބައެކެވެ.

މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އަސްރާ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ, ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރަކީ އޭނައާއި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އުނދަގޫ އިހްސާސްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދެމައިންގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް އަސްރާ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
67%
33%
0%
ކޮމެންޓް