ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 00:12
އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް- އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީ ރޫމަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 ގައި
އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް- އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީ ރޫމަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 ގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މީހަކު ނިޔާވުން
ކޮވިޑު ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެ، އަދަދު 102ށް
 
އެއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި 102 ވަނަ މީހާ
 
އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 ގައި
 
ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީ ރޫމަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 ގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި 102 ވަނަ މީހާއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެ މީހާ ނިޔާވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ހާއިރު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އޭނާއަކީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި 101 ވަނަ މީހާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޯމަ ދުވަހު ޑީއެޗް-11 ގައި ފަރުވާހޯދަމުންދިޔަ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:41 ގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 100 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރަކަށް އައިސް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ އަދަދުތައް އުޅެނީ ހާހަކުން މަތީގައެވެ. މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް