މިސް ޔުނިވާސް 2020
މިސް ޔުނިވާސްއަކަށް މެކްސިކޯގެ ސޮފްޓްވެއާ އިންޖިނޭރު އަންދްރެއާ މެއްޒާ
 
މެއްޒާ އަކީ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުމާއި އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއް
 
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ 73 ރާނީންނާ ވާދަކޮށްގެން
ކ. މާލެ |
މިސް ޔުނިވާސް 2020 ގެ ލަގަބު ލިބުނީ މެކްސިކޯގެ އަންދްރެއާ މެއްޒާއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރީތީގެ ދެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އެއް މުބާރާތް ކަމުގައިވާ މިސް ޔުނިވާސް އަކަށް މެކްސިކޯގެ އަލްމާ އަންދްރެއާ މެއްޒާ ކަރްމޯނާ ހޮވިއްޖެއެވެ.

މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު އުމުރުން 26 އަހަރުވީ އަންދްރެއާ މެއްޒާ ހާސިލުކޮށްފައި ވަނީ, މިސް ބްރެޒިލް ހޫލިއާ ގާމާ ހިމެނޭހެން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ރީތީގެ 73 ރާނީންނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވިޔަސް މެއްޒާއަކީ މޭކަޕް އާޓިސްޓެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހުނަރުވެރި މޮޑެލްއެކެވެ.

މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމަށް އަލަށް ހޮވުނު މެއްޒާ އަކީ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއްވެސްމެއެވެ. އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޗިވާވާ އަވަށުގެ ޓޫރިޒަމް ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކީ ވެސް މެއްޒާއެވެ.

މިފަހަރު ބޭއްވި 69 ވަނަ މިސް ޔުނިވާސް މުބާރާތަކީ  2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މުބާރާތެކެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް 19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން, މިދިޔަ އަހަރު މުބާރާތް ފަސްކުރެވުނީއެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ތާޖު އޮތީ, 2019 ވަނައަހަރު މިސް ޔުނިވާސްގެ ލަގަބު ހާސިލުކުރި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރީތީގެ ރާނީ ޒޮޒިބީނީ ތުންޒީގެ އަތުގައެވެ.

މެއްޒާއާއެކު މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖަށް ވާދަކޮށް, މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ހޯދީ ބްރެޒިލްގެ ރީތީގެ ރާނީ ހޫލިއާ ގާމާއެވެ. ތިންވަނަ ހޯދީ ޕޭރޫގެ ރީތީގެ ރާނީ ޔަނިކް މަސޭތާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved