ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 15:10
މިސްޔުނިވަރސް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބައެއް ކޮންޓެސްޓުން
މިސްޔުނިވަރސް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބައެއް ކޮންޓެސްޓުން
ބީބީސީ
މިސްޔުނިވަރސް
މިސްޔުނިވަރސް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ކޮންޓެސްޓުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި
 
މުސްލިމުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ އިންޑޮނީޝިޔާގައި މިސްޔުނިވަރސް ރީތީގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވީނަމަވެސް، ދީނީގޮތުން މައްސަލަ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އިސްކަން ދޭކަމަށްވޭ

މިސްޔުނިވަރސްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ މުބާރާތުގައި އިންޑޮނީޝިޔާއިން ބައިވެރިވި ކޮންޓެސްޓުންނަށް، އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތްތަކުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނެ އެބައިވެރިން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އޮގަސްޓް 3ވަނަ ދުވަހު އޮތް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ކުރިން ހެދި ބޮޑީ ޗެކަކަށް އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ މަތީބައި ހާމަކުރުވާ ފޮޓޯ ނަގާފައިވެއެވެ. މިހެން ހަދަނީ ހަށިގަޑުގައި ހުރި ލަކުނެއް، ޓެޓޫއެއް އަދި (ސެލުލައިޓް)، ހަންގަޑުގަ ރޫ ހުރިނަމަ އެތަނެއް "އެގްޒަމިން" ކުރުމަށް ކަމަށް އޯގަނައިޒަރުން ބުނި ކަމަށް ވެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބައިވެރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ ބޮޑީޗެކް ހެދީ ބަންދު ކޮޓަރިއެއްގައި ނަމަވެސް، އެތަނުގައި ބައެއް ފިރިހެނުންވެސް ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮޓަރީގެ ދޮރުވެސް ހުރީ މުޅިން ލައްޕާފައިނޫން ކަމަށާއި، ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް އެތެރޭގައި ކުރާކަމެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ އެމީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށާއި، މިހެން ހެދުމުން ނަފްސާނީގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވެ ނިދަން އުނދަގޫވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވި ކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ތިން ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި ލޯޔަރަކުބުނީ، އަދިވެސް އިތުރު ބައިވެރިން މި ތުހުމަތުތަކުގައި ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަކާޓާގެ ފުލުހުންނާއި މިސްޔުނިވަރސް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ އިންޑޮނީޝިޔާގައި މިސްޔުނިވަރސް ރީތީގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވީނަމަވެސް، ދީނީގޮތުން މައްސަލަ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އިސްކަން ދޭކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް މުބާރާތުގެ ބިކިނީ ރައުންޑް ކެންސަލްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިބޭއްވީ މިސްޔުނިވަރސްގެ 73ވަނަ އެޑިޝަނެވެ. މި މުބާރާތަކީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި، ޚާއްސަކޮން އިންޑޮނީޝިޔާ ފިލިޕީންސް އަދި ތައިލަންޑުގައި ވަރަށް މަގްބޫލް މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތައް މަޝްހޫރު "ސެލެބްރިޓީން"ނަށްވެ އަދި ސޯޝަލް މީޑިޔާ "އިންފްލުއެންސަރުން" ދަނީ ވަމުންނެވެ.

މިސްޔުނިވަރސް މުބާރާތުގެ ވެރިޔާއަކީ ތައިލަންޑަށް ނިސްބަތްވާ "ޓްރާންސްޖެންޑަރ" އަންހެނެކެވެ. އޭނާ މިއަދު މީޑިޔާގެ ދާއިރާއިން އާދަޔާޚިލާފު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާއިރު، މުބާރާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މުބާރާތް ރިބްރޭންޑްކުރަން ވެސް ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ އަންހެނުންނަށާއި "ޓްރާންސްޖެންޑަރ" އަންހެނުން، އަދި ސިންގަލް މަންމައިންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަދަން އޭނާ ދަނީ ވިސްނަމުން ކަމަށްވެއެވެ.    

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް